Kỹ thuật ấp trứng cào cào

>> Các bước để ấp trứng cào cào:

- Lấy 1 thau cao khoảng 15 cm

- Bỏ vào thau cát ẩm  

- Rải trứng đều lên mặt cát 

- Phủ cát mỏng đủ che mặt trứng 

- 15 đến 18 ngày sau là trứng nở.

- Chuẩn bị cỏ non cho cào cào mới nở ăn.

 

+ Chi tiết hơn xin liên hệ với chúng tôi.